Het telefonisch aanvragen van voorschriften gaat gepaard met een belangrijk risico op fouten. Wij verzoeken daarom om geen voorschriften telefonisch aan te vragen. Wij zullen bij elke consultatie voldoende voorschriften voorzien tot een volgende consultatie aangewezen is.


Voor het invullen of afleveren van attesten zoals werkonbekwaamheid, verwijsbrieven, verzekeringsattesten, sportattesten,... vragen wij u om een afspraak te maken. Zo kunnen wij de benodigde info met u overlopen en krijgt u het attest onmiddellijk terug mee.