COVID-19 vaccinatie

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer het gewone leven kunnen oppikken.


Vaccinatie en vakantie

We moeten er alles aan doen om iedereen de kans te geven zo snel mogelijk gevaccineerd te worden en het voor onze vaccinatiecentra werkbaar te houden. Maar ook de tweede vaccindosis is belangrijk voor een volledige en langdurige bescherming.  

Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met je afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt.  

Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor je tweede dosis. Die kan niet worden uitgesteld.  

Je kan nu al inschatten wanneer je eerste vaccinatiedosis en dus ook je tweede dosis ongeveer gepland staat. Probeer maximaal je reis na (of tussen) deze periode te plannen en zorg er zo voor dat je vaccinatie niet in de weg komt van je vakantie, of omgekeerd.  

GOED EN VOLLEDIG GEVACCINEERD ZIJN VOOR JE VAKANTIE IS BELANGRIJK

In mei, juni en begin juli zullen elke week honderdduizenden mensen uitgenodigd worden voor een vaccin in een vaccinatiecentrum. Het merendeel van deze mensen moet ook een tweede prik krijgen. Dat kan alleen als we een strakke vaccinatieplanning aanhouden en betekent dat de vaccinatiecentra de vaccinatieplanning niet voor individuele vakantieplannen kunnen aanpassen.  


Inhaalvaccinatie voor wie zijn tweede prik toch mist

Is het echt niet mogelijk op je vaccinatieafspraak te zijn? Mensen die hun tweede dosis gemist hebben, zullen op een later moment de kans krijgen om zich een tweede keer te laten vaccineren. Een tweede dosis krijgen op een later moment, is immers veiliger dan geen tweede dosis meer te krijgen.

De overheid zal daarvoor een inhaalmoment voorzien in de vaccinatiecentra nadat de volwassen bevolking de kans heeft gekregen zich te laten vaccineren

Meer info? https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-en-vakantie


COVID-certificaat (alle info via de helpdesk 078 78 78 50)

Vanaf 1 juli zal reizen binnen de Europese Unie vlotter kunnen dankzij het persoonlijke COVID-certificaat dat de overheid vandaag voorstelt. Dit certificaat met een QR-code is te downloaden via de website MijnGezondheid of via de app https://covidsafe.be/, en kan zowel digitaal als op papier gebruikt worden. Wie gevaccineerd is, recent een negatieve COVID-test aflegde of is hersteld na een positieve COVID-test, zal met het certificaat vanaf 1 juli kunnen aantonen dat hij ‘covid safe’ is om te reizen.

Er zijn 3 types certificaten:

  1. Een vaccinatiecertificaat, dat aangeeft wanneer je gevaccineerd werd. Dit certificaat is 1 jaar geldig vanaf de vaccinatiedatum.
  2. Een testcertificaat, als bewijs van een COVID-19-test met een negatief resultaat. Dit certificaat is 72 uur geldig, te tellen vanaf de afname van de test.
  3. Een herstelcertificaat, voor mensen die minstens 11 dagen hersteld zijn na een positieve COVID-19-test. Dit certificaat is 180 dagen geldig, te tellen vanaf de afname van de test.


Inschrijven op de reservelijst van een vaccinatiecentrum via QVAX

Via QVAX kan je je online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum in je buurt. Je kan er aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen.

Als een vaccinatiecentrum dan mensen nodig heeft om snel vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van QVAX automatisch de mensen met hoogste prioriteit (bv. de oudsten) kunnen oproepen die hebben aangegeven dan beschikbaar te zijn.

Je krijgt dan een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren, meteen online te bevestigen dat je de vrijgekomen plaats inneemt en je naar het vaccinatiecentrum te begeven.

Ben je jonger dan 41 jaar, dan kan je via QVAX ook aangeven dat je kandidaat bent om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin.