Beste patiënt,


Welkom op de website van huisartsenpraktijk De Brug.

Via deze website willen we u informeren over de werking van onze praktijk. Tevens kan u via deze website online een afspraak maken.


Patiëntenstop

Om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen, kunnen wij op dit moment jammergenoeg geen nieuwe patiënten meer aannemen.

Deze patiëntenstop is tijdelijk en wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd.

Dit wil zeggen dat we in principe geen nieuwe patiënten meer aannemen en dat nieuwe patiënten ook niet meer online kunnen boeken.

Patiënten die zich in acute nood aanbieden, zullen uiteraard verzorgd worden, maar worden niet als nieuwe patiënt geregistreerd.

Indien u nog geen vaste huisarts hebt, kan u zich richten tot ons secretariaat om dit probleem met u te helpen oplossen.

Zwangerschapsverlof dokter Eileen

Dokter Eileen gaat in zwangerschapsverlof van 30 december 2019 tot en met 29 maart 2020. Zij zal deze periode vervangen worden door dokter Bartel Caes. Dokter Bartel zal de raadplegingen van dokter Eileen overnemen tot zij terug het werk hervat in april 2020. 

Belangrijke info

Zaterdagen

Vanaf 1 september 2019 zullen wij, mede op vraag van de patiënten, op ZATERDAGVOORMIDDAG enkel nog OP AFSPRAAK werken. ER ZIJN DUS GEEN VRIJE RAADPLEGINGEN MEER!

We willen de zaterdagvoormiddag voorbehouden voor acute medische problemen (vb. acute oorontsteking, keelontsteking, wonden…) of mensen die tijdens de week niet kunnen langskomen.

U kan een afspraak online maken via de website, of telefonisch via ons secretariaat. De afsprakenblokjes voor de zaterdag zullen pas vanaf de vrijdagochtend beschikbaar zijn, zowel online als telefonisch. De dag zelf kan online nog een afspraak gemaakt worden, maar niet meer telefonisch.

Erik, Ann en Eileen zullen afwisselend de afspraken verzorgen op zaterdag. Er is dus telkens 1 arts aanwezig.

Tijdens de schoolvakanties zullen de consultaties op zaterdag niet doorgaan. Deze data zullen telkens gecommuniceerd worden via de website.

Wanneer wij niet bereikbaar zijn, mag u zich voor dringende problemen richten tot de wachtdienst via het nummer 051/68.99.88


Secretariaat

Vanaf heden is het secretariaat ook elke dag open in de namiddag.

Openingsuren:

- voormiddag: van 7u30 tot 11u30

- namiddag: van 13u00 tot 19u00